Orkhan Hasanli

Uşağın cinsiyyəti

Description

Bu proqram vasitəsi ilə siz uşağın cinsiyyətini təyin edə bilərsiniz. İlk öncə proqram gənc ailələr üçün nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, proqramda qeyd olunan metodlar uzun illər ərzində xarici ölkələrdə yoxlanlb və təxminən 70-80% dəqiqliklə gələcək uşağınızın cinsiyyətini təyin edə bilərsiniz.
Hal-hazırda siz uşağın cinsiyyətini 4 müxtəlif üsulla təyin edə bilərsiniz (Çin təqvimi, Yapon təqvimi, valideynərin qan qrupu üzrə və qanın yenilənməsi üzrə).

Technology

en_USEnglish