Xroniki pankreatit

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər....

Xroniki pankreatitin klinikası vә diaqnostikası. Klinik әlamәtlәrә aşağıdakılar daxildir: Epiqastral nahiyәdә vә sol qabırğaaltı sahәdә ağrı Müxtәlif dispeptik әlamәtlәr Pankreatogen ishal Arıqlama Iştahsızlıq Ağızsuyu Gәyirmә Öyümә Qusma Ishal Qәbizlik Qarının yuxarı mәrtәbәsindә ağrılar öncә zәif olur vә getdikcә artır. Qarında olan ağrılar belә vurur (irradiasiya edir). Yemәkdәn sonra ağrılar daha da kәskinlәşir. Ürәkbulanma, Qusma Qusmadan sonra sakitlәşmә qeyd olunmur. Bәzәn qarında gәrginlik qeyd olunur vә ya qarının şışmәsi qeyd olunur. Hәrarәtin yüksәlmәsi vә qaşınma Bәzәn yuxuculluq, zәiflik vә baş ağrıları da qeyd edilir. Xroniki pankreatitin ...
Ətrfaflı →