Ürək-ağciyər reanimasiyası

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər

Ürək-ağciyər reanimasiyası zamanı buraxılan səhvlər...

Ürəyin qapalı masajı zamanı yol verilən səhvlər Xəstənin yumşaq və elastik yerdə uzanması; Reanimasiya aparan şəxsin əlinin düzgün qoyulmaması (xəncərəbənzər çıxıntıdan aşağı, sağa və sol tərəfə qoyması); Masaj edən şəxs barmaqlarına güc verməklə, qolunu dirsək oynağından bükür və masaj arası fasilədə əlini döş sümüyündən ayırır; Döş qəfəsinə zərbəvari təkan edilməsi; Masaj arası fasilənin 30 saniyədən çox olması; Masaj hərəkətlərinin ritmikliyinin pozulması; Masaj ilə süni tənəffüs nisbətinni pozulması. Süni tənəffüs zamanı buraxılan səhvlər Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin adekvat təmin olunmaması; Süni tənəffüs zamanı ...
Ətrfaflı →