Suiqəst

Suiqəstlər

Suiqəstlər...

İntihar və ya suisid hazırda psixiatriya və tibbi psixologiyaya aid edi­lən ən əhəmiyyətli problemlərdəndir. əhali arasında baş verən ölümün səbəbləri  içərisində intihar ilk onluğa daxildir. Ölüm özlüyündə həyatın təbii sonu olub, insan üçün nisbətən  gec və qeyri-müəyyən vaxtda  baş verən və onun nəzarət edə bilmədiyi prosesdir. İntihar bu prinsiplə, sanki, ziddiyyət təşkil edir. Müxtəlif xalqlar tarixi inkişafın müxtəlif dövrlərində intihara fərqli münasibət bəsləmişler. Müxtəlif məlumatlara görə, suisid icra edənlərin 98%-i psixi sağlam­lıq cəhətdən problemlərə malikdirlər. Eyni zamanda bir çox məsələlər tam həllini tapmamışdır. Məsələn, bəzi alimlər hesab edirlər ki, bir ...
Ətrfaflı →