rezonans

Nüvə maqnit rezonansı

Nüvə maqnit rezonansı...

Maqnit-rezonans tomoqrafiyası (MRT) – dərin yerləşmiş bioloji toxumların vizuallaşmasını təmin edən müasir qeyri-invaziv diaqnostik üsuldur. MRT 1946 – ci ildə F.Bloch tərəfindən ixtira edilmiş nüvə maqnit rezonansı hadisəsinə əsaslanır. Müasir tomoqrafiya vasitəsilə pasiyentin vəziyyətini dəyişmədən skanerləmə üsulu ilə istənilən iradi müstəvidə tomoqramlar almaq mümkündür.MRT müayinədə KT – yə analoji olaraq məlumatın fəza kodlaşması prinsipindən istifadə olunur. Standar skanerləmə zamanı MR – tomoqrafiyada kontrastlığı əsasən T1 vəT2relaksasiya vaxti ilə müəyyən olunan görüntülər almağa imkan verən proqramlardan istifadə olunur. T1 rejimində aparılmış MRT –də , T2rejimində olan ...
Ətrfaflı →