revmatik

Kəskin revmatik qızdırmanın klinikası və diaqnostik kriteriyaları

Kəskin revmatik qızdırmanın klinikası və diaqnostik kriteriyaları...

Revmatik qızdırma - A qrup β-hemolitik streptokokk tərəfındən törədilən, birləşdirici toxumanın sistem iltihabi xəstəliyi olub, prosesə ürək və oynaqlar cəlb olunur və genetik meyiili şəxslərdə təzahür edir. Klinik mənzərə. Məlum olduğu kimi, Revmatik qızdırma  zamanı, əsasən ürək-damar sistemi zədələnir. Buna görə də xəstəliyin bütün təzahürlərini ürək və ürəkdənkənar olmaqla iki hissəyə ayırmaq və xəstəliyin klinik mənzərəsini bu mövqedən təsvir etmək məqsədə uyğundur. Qeyd etmək lazımdır ki, RQ-nin klinik mənzərəsi onun ilk hücumu vaxtı, hələ revmatik qüsur formalaşmasından əwəlki periodda daha aydın izlənilir. Revmatizm residiv verdikdə ürək qüsuru formalaşdığı halda və ürək ...
Ətrfaflı →