Qoruyucu ləngimə

Şərti reflektor fəaliyyətin ləngiməsi

Şərti reflektor fəaliyyətin ləngiməsi...

Baş beyində şərti-reflektoru «müvəqqəti əlaqə» fərdi həyat ərzində əldə edilən davranış proqramları kimi olduqca dinamikdir. Onlar xarici mühitin sabit şəraitində orqanizmin müvafiq tələbatların uzunmüddətli eynitipli ödəmə üsullarında möhkəm olur. Eyni zamanda xüsusi təsirlər altında onlar pozulur, əvvəl yaradılmış şərti reflekslər itir. «Müvəqqəti əlaqələrin» pozulması prosesləri şərti-reflektoru fəaliyətinin ləngiməsi nəticəsində baş verir. Şərti-reflektoru fəaliyyətin ləngiməsi ətraflı olaraq İ.P.Pavlov məktəbində öyrənilibdir. Şərti reflekslərin ləngiməsinin bir neçə növü aşkar olunubdur. Xarici (şərtsiz) ləngimə. Şərtsiz ləngimə əvvəl yaradılmış şərti refleksi olan ...
Ətrfaflı →