qanun

Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu....

Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, onun bölmələri və məzmunu Ölkəmiz müstəqilik əldə etdikdən sonra ilk qəbul olunan qanunvericilik aktının - «Sanitariya -epidemioloji salamatlıq haqqında» Azərbaycan Respublikasınm Qanunu ölkəmizdə əhalinin sağlamlığının qorunub saxlanılması, daha da yaxşılaşdırlması və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində mühüm və çox əhəmiyyətli bir qanun olmuşdur. 10 noyabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentin 371 saylı fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Səkkiz fəsil və 41 maddədən ibarətdir. Birinci fəsil ümumi müddəalar dörd maddə ilə verilmişdir. Birinci maddə əhalinin sanitariya-epidemioloji salamatlığı və onun təmin ...
Ətrfaflı →