Pressor

Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi

Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi...

Arterial hipertenziya və ya arterial hipertoniya  - sistolik arterial təzyiqin  səviyyəsinin 140 mm c. süt. və yuxari və (və ya) diastolik AT-nin 90 mm c. süt. və yuxarı qalxdığı bir vəziyyətdir. Lakin bir şərtlə ki, bu göstəricilər müxtəlif vaxtlarda sakit şəraitdə həyata kecirilmiş ən azı üc ölçmə nəticəsində əldə olunsun və xəstə həmin gün AT-yə təsir edən dərman preparatlan qəbul etməmiş olsun. Etiologiya HX-nin inkişaf səbəbləri hələ tam aydın deyil. Xəstəliyin inkişafına şərait yaradan amillərdən aşağıdakılan qeyd etmək olar: psixi-əsəb sarsıntısı (kəskin və ya xroniki), emosional stress; irsi-qunıluş xüsusiyyətləri (hüceyrə membranlannın patologiyası ilə bağlı); peşə ...
Ətrfaflı →