Postreanimasion

Postreanimasion xəstələrə qulluq və ağırlaşmaların profilaktikası

Postreanimasion xəstələrə qulluq və ağırlaşmaların profilaktikası...

Reanimasiyadan sonrakı dövrdə müşahidə edilən patoloji vəziyyət – “Postreanimasion xəstəlik” terminal hal, o cümlədən kliniki ölüm zamnı inkişaf edən hipoksiya hesbına orqan və toxumaların zədələnməsi ilə səciyyələnir. Postreanimasion patologiyanın ağırlığı əsas xəstəliyin xarakterindən, ölüm prosesinin gedişatının xüsusiyyətlərindən və hipoksiyanın dərəcəsindən asılıdır. Psotreanimasion dövrün kliniki gedişində xəstənin ümumi vəziyyətinin və əsas həayti sistemlərin funksiyalarının (kliniki nişanələrin) dalğavari şəkildə dəyişməsi müşahidə edilir. Postreanimasion mərhələnin gedişatı özünəməxsus ağırlaşmaların inkişaf etəsi ilə səciyyələnir. Xəstəliyin  proqnozu bu ...
Ətrfaflı →