patologiya

Eşitmə analizatoru. Müayinə üsulları və patologiyaları.

Eşitmə analizatoru. Müayinə üsulları və patologiyaları....

Daxili qulaq keçəcəyində labirintin ilbizində yerləşən ganglion spiralae (Corti) hüceyrələrinin dendritləri corti cismində qurtararaq səs qıcıqlannı qəbul edir. Aksonları gicgah sümüyündən kəllə daxilinə qulaq dəliyindən (porus acusticus internus) n.vestibularis, n.facialis və n.intermedius ilə birlikdə körpü-beyincik bucağında varoli körpüsünə daxil olur. Burada iki nüvədə qurtarır: nucleus coclearis ventralis və nucleus cochlearis dorsalis. Bu nüvələrdən başlayan ikinci neyronun aksonlan trapesəbənzər cisim və eşitmə zolaqları əmələ gətirir. Arxa nüvənin (n.dorsalis) aksonlarının bir hissəsi əks tərəfə keçərək xarici ilgək (lemniscus lateralis) tərkibində yuxarı qalxaraq birincili qabıqaltı eşitmə ...
Ətrfaflı →