Osteoartroz

Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində deformasiyaedici artroz xəstəliyi....

Osteoartroz - müxtəlif  eiologiyalı  xəstəliklərin  heterogen  qrupu  olub, oxşar bioloj,mofoloji,kliniki  təzahürlərə  və  nəticələrə  malikdir  və  bunun  əsasında  oynağın  bütün  komponentlərinin, ilk  növbədə, qığırdaq, sümüyün  subxondral  hissəsi, sinovial  qişanın, bağların,kapsulun və  periartikulyar  əzələlərin  zədələnməsi  durur. Etiologiya. Birincili  və  ikincili  OA ayırd  edilir.Birincili  OA- əvvəllər  patoloji proseslə  zədələnməmiş  oynaq  qığırdağında  vaxtından  əvvəl  qocalmanın  inkişaf  etməsidir. İkincili  OA - əvvəllər  patoloji  təsirə  məruz  qalmış  oynaq  qığırdağının  zədələnməsidir. Birincili  OA-da  aşağıdakı  ...
Ətrfaflı →