müalicəvi təsiri

Natrium xloridli vannalar, müalicəvi təsiri, göstəriş və əks göstərişlər.

Natrium xloridli vannalar, müalicəvi təsiri, göstəriş və əks göstərişlər....

Natrium xloridli (duzlu) sular balneoterapiyada daxilə və xaricə işlədilməklə çox geniş istifadə olunur. Natrium xloridli vannanın təsirindən dərinin buynuz, qatında fiziki-kimyəvi dəyişikliklər baş verir. Vannanın yüksək osmolyar mühiti insan dərisindən suyun rezorbsiyasını ləngidir,dəridən suyun buxarlanmasını azaldır,termotənzimləmə sisteminin fizioloji funksiyasını dəyişir. Vannanın istilik təsiri şirin suya nisbətən daha təsirlidir. Natrium xloridli suyun təsirindən hiperemiyanın yaranmasında bioloji fəal maddələrin (bradikinin, prostoqtandinlər) ifrazının artması və yerli reflektor reaksiyalar mühüm rol oynayırlar. Natrium xloridli su dəridə dehidratasiya törətdiyindən dəridəki sinirlərin oyanıqlığı və ...
Ətrfaflı →