əlavə ciblər

Burunətrafı əlavə ciblərin müayinə üsulları

Burunətrafı əlavə ciblərin müayinə üsulları...

Paranazal sinusların (əlavə ciblərin ) diaqnostikasında diafonoskopiya, tomoqrafiya, flyuroqrafiya  və rentgenoqrafiya tətbiq edilir . Diafonoskopiya məqsədilə kiçik Kerinq lampasından istifadə edirlər: sınaq qaranlıq otaqda aparılır. Lampanın şəffaf kalpaklı və xüsusi şpadeli olur .Şpadel ilə dili aşağıya basaraq lampanı müayinə olunan şəxsin ağzında yeridirlər, bu zaman müayinə olunan şəxs şpadeli dodaqları ilə kip sıxır .Lampa yanarkən gözyuvasının aşağı kənarı altında qırmızı işıqlanma və gözün işıqlanması qeyd olunur, patologiya zamanı isə qeyd olunmur. Alın ciblərinin müayinəsində şpadeli xüsusi işıq keçirməyən, distal ucunda linza olan metal kolpal ilə əvəz edirlər .Lampanı yanmış halda ...
Ətrfaflı →