Kəskin leykoz

Kəskin limfoblast leykoz

Kəskin limfoblast leykoz...

Kəskin leykozlar hemopoezin II və III siniflərinə məxsus diferensiasiya etməmiş polipotent və unipotent hüceyrələrinin və IV  sinfinə məxsus az diferensiasiya etmiş blast hüceyrələrinin bəd xassəli transformasiyasına deyilir.Ona görə də kəskin leykozlar özləri də diferensiasiya dərəcəsinə görə 2 qrupa bölünürlər. Kəskin diferensiasiya etməmiş leykoz .Hemopoezin II və III sinif diferensiasiya etməmiş hüceyrələrindən başlanğıc götürmüş bütün leykozlara deyilir. Kəskin blast leykozlar.Hemopoezin IV sinif – az diferensiasiya etmiş blast hüceyrələrindən başlanğıc götürən leykozlara deyilir.Blast hüceyrələrin histogenezindən asılı olaraq bu leykozların da müxtəlif növləri ayırd edilir. FAB-təsnifata ...
Ətrfaflı →