İmmunoloji

Helicobacter pylori nədir, onun təyininin üsulları

Helicobacter pylori nədir, onun təyininin üsulları...

Xora xəstəliyinin , XQ-in və qastroduodenitin etiologiyasında selikli qişasının HP mikroorqanizmləri ilə yoluxmasına böyük əhəmiyyət verilir.Mədənin selikli qişasının səthi epitelinə olan tropluğu əsas xüsusiyyətidir.HP selikaltı qatda yerləşir.Biopsiya materialında HP S-ə bənzər, əyilmiş, spiralabənzər formalı olurBu bir ucunda qamçısı olan, intensiv rənglənən bakteriyalardır. HP mədənin selikli qişasına birbaşa sitotoksik təsir göstərən bir sıra maddələr hasil edərək orada əvvəlcə iltihabın,sonra isə patoloji proseslərin selikli qişanın daha dərin qatlarına yayılması nəticəsində vəzi aparatının atrofiyasının inkişaf etməsinə səbəb olur. Mədənin PH-ın turşuluğa doğru dəyişməsi HP-in ...
Ətrfaflı →