hipertonik kriz

Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər – ilk yardım.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər – ilk yardım....

HX-nin  gedişi xəstələrin  əksəriyyətində (20%-dən   33%-dək)  hipertonik  krizlərlə   ağırlaşır. HX-nin  və  simptomatik  hipertenziyaların  ən  çox  rast  gələn  ağırlaşması  hipertoniya  krizidir.O, xəstəliyin  bütün  mərhələlərində  meydana  çıxa  bilər, hətta  hipertonik  krizin  xəstəliyin  yeganə  əlaməti  kimi  təzahür  etməsi  halları  da  məlumdur. Hipertonik  kriz  AT-nin  kəskin  olaraq  əhəmiyyətli  dərəcədə  yüksəlməsi  və  bu  səbəbdən  baş-beyin  qan  dövranında  ciddi  pozğunluqların  və  kəskin  ürək  çatışmazlığının  inkişaf  etməsilə  xarakterizə  olunur. Krizlərə  meyllilik  daha  çox   xarici  qıcıqlara  qarşı  ...
Ətrfaflı →