Домой / Teqlər: göstərişlər

Teqlər: göstərişlər

Lümbal punksiyanın metodikası

Lümbal punksiyanın metodikası

Lümbal punksiya az invaziv diaqnostika növüdür. Müalicəvi və ya diaqnostik məqsədlə  punksiya aparılan zaman az miqdarda onurğa beyin maddəsi xaric olunur və yaxud da praparatlar lümbal sahəyə yeridilir. Lümbal punksiya anesteziya məqsədilə də istifafə olunur. Onurğa beyni mayesi-likvor rəngsiz və şəffaf maye olub, onurğa beyni və baş beyin üçün lazımlı maddələrin transportunu həyata keçirir. Punksiyanın aparılmasına göstərişlər: diaqnostika məqsədilə: neyroinfeksiyaya ...

Ətraflı »

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Elektrokardiostimulyasiya (EKS) xüsusi aparatların kömayi ila göndarilan impulslann hesabına ürak ritminin sayının artırılması yaxud azaldılması, bazan hatta ürak fealiyyatinin barpası maqsadila aparılan tadbirdir. EKS müvaqqati va daimi ola bilar. Reanimatoloji tacrübada asasan müvaqqati EKS tatbiq edilir ki, ona göstarişlar asağıdakılardır: Sinus düyününün zaifliyi sindromu Qulaqcıgların sayrimasi yaxud titramasi Atrioventrikulyar keçiriciliyin II va III daracali pozulması, o cümladan Morqan-Adams-Stoks sindromu Qan ...

Ətraflı »