etiopatogenetik terapiya

Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya

Kəskin tənəffüs çatışmazlığının müalicəsində etiopatogenetik terapiya...

Kəskin respirator çatışmazlıq dedikdə ağciyərlərin adekvat ventilyasiyasının təmin edilməməsi və ya qan və sistem orqanlara kifayət qədər oksigenin çatdırılması qabiliyyətinin itirilməsi başa düşülür. Respirator çatışmazlıq inkişaf etdikdə, ağciyərlər bədənin oksigenə olan tələbatını ödəyə və/və ya əmələ gələn karbon dioksidi (CO2) xaric edə bilmir. Beləliklə də, tənəffüs sistemi xəstənin metabolik ehtiyaclarını qarşılaya bilmir. Kəskin respirator çatışmazlığın müalicəsi iki fazaya - ilkin təxirəsalınmaz reanimasiya tədbirləri və sonradan davamlı qayğı - bölünür. İlkin reanimasiya tədbirlərinin əsas məqsədi xəstənin maksimal dərəcədə stabilləşdirilməsi və həyata təhlükə ...
Ətrfaflı →