cərrahi əməliyyatlar

Mədəaltı vəzin cərrahi əməliyyatları

Mədəaltı vəzin cərrahi əməliyyatları...

Mədəaltı vəzin əldə olunması Mədəaltı vəzdə böyük əməliyyat (mədaaltı vəzin natamam və tam xaric edilməsi) planlaşdırılan zaman periton boşluğunu yuxarı köndələn kəsiklə açmaq daha əlverişlidir. Bəzən isə bu məqsədlə yuxan orta, sağ yaxud sol transrektal kəsiklərdən də istifadə olunur. Periton boşluğu açıldıqdan sonra peritonarxası sahədə yerləşmiş mədəaltı vəzin özünü əldə etmək üçün müxtəlif yollardan istifadə edilir. Onlardan biri damarlan bağlanıldıqdan sonra mədə- köndələn çənbərbağırsaq bağınrn bütün uzunu boyu mədə çıxacagından dalaq qapısına qədər kəsilməsilə yaradılır .Kəsik mədənin qan təchizatını pozmamaq üçün mədə-piylik arteriyası ilə yoğun bağırsaq ...
Ətrfaflı →