burunun furunkulu

Xroniki irinli orta otit və burunun furunkulu

Xroniki irinli orta otit və burunun furunkulu...

Orta qulağın xroniki irinli iltihabı xəstəlikləri, kəskin və  xroniki olmaqla otoatriyanın mühüm hissəsini təşkil edir. Bu, nəinki onların tez-tez aşkar edilib rast gəlinnməsı ilə izah edilir, eyni zamanda eşitmənin müxtəlif dərəcədə pozulması ilə müşayiət olunur. Həmin müddətdə vestibulyar funksiyaların pozulması  xəstənin əmək qabiliyyətinə təsir göstərir. Ondan əlavə, irinli otitlər həyat üçün qorxulu və təhlükəli fəsadlara gətirib çıxara bilər. Buna görə də xroniki otiti olan xəstələr fəsadlardan qorunmaq üçün uzun müd­dət həkim nəzarəti altında olmalıdırlar. Kiçik yaşlı uşaqlarda eşitmənin zəifləməsi, nitqin pozulmasına səbəb olur, bu da sonrakı dövrdə tərbiyə və təhsilə mane ...
Ətrfaflı →