bronxial

Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi

Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi...

Bronxial astma polietioloji xəstəlikdir. Xroniki, allerqik, residivləşən gedişə malikdir. Xəstəliyin əsas klinik simptomları: Bronxospazm Bronxların selikli qişasının ödemləşməsi və hipersekresiyası nəticəsində boğulma tutmaları Xəstəliyin inkişafında iştirak edən amillər Daxili amillər: Immun,endokrin,vegetativ sinir sisteminin, bronxların reaktivliyinin, mikosiliar klirensin,araxidon turşusunun metabolizminin bioloji qüsurlarından ibarətdir. Xarici amillər: Allergenlər İnfeksiyalar Mexaniki və kimyəvi qıcıqlandırıcılar Meteoroloji və fiziki-kimyəvi amillər Stres mənşəli sinir-psixi təsirlər Farmakoloji təsirlər Bir qayda olaraq BA zamanı xəstədə bir neçə ...
Ətrfaflı →