böyrək çatışmazlığı

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı. Profilaktika.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı. Profilaktika....

Uzun sürən ağır xəstəlikdir, yalnız ölümlə nəticələnir. Xəstənin müəyyən müddət yaşaması üçün hemodializ tələb olunur. Xroniki böyrək çatışmazlığının kəskin böyrək çatışmazlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Proses yalnız yumaqcıqlarda lokalizə olunur. Morfoloji ekvivalenti nefroskleroz və (və ya) qlomerulosklerozdur. Əksər yumaqcıqlar natamam və ya tam şəkildə sklerozlaşmış və ya hialinozlaşmışlar. Yumaqcıqların sklerozlaşması 2 mənşəli ola bilir: Damar mənşəli. Buna böyrəyin birincili büzüşməsi də deyilir. Bu zaman yumaqcıqların sklerozlaşmasının səbəbi böyrək toxumasına qan gətirən damarlardakı patologiya, qanın zəif gəlməsi və toxumada baş verən hipoksiyadır. Böyrək ...
Ətrfaflı →