bakteriostatik

Antibiotiklərin təsir vahidi. Bakterisid və bakteriostatik təsir.

Antibiotiklərin təsir vahidi. Bakterisid və bakteriostatik təsir....

Antibiotiklər bakteriyalara aktiv inkişaf və çoxalma fazasında təsir gostərir.  Bu onunla əlaqədar olur ki , əksər antibiotiklər bakteriyalara metabolizm səviyyəsində təsir göstərərək onların formalaşmış strukturunu zədələmirlər. Bu səbəbdən antibiotiklər  xroniki infeksiyalara nisbətən kəskin infeksiyalarda daha yüksək effektə malik olur. Təsir mexanizmlərimlərinə gorə aşağıdaki qruplara ayirmaq olar. Bakteriya hüceyrə divarının sintezinin inhibə edilməsi  və litik enzimlərin aktiv olunmasi. Bu tipdə təsir göstərən bakteriyalar əsasən bakterisid təsir gostərirlər. Bakteriyani ən xaricdə olan huceyrə divarının funksiyası hüceyrə icində olan 25 atmosferlik təzyiqə müqavimət göstərərək  hüceyrənin ...
Ətrfaflı →