Домой / Teqlər: aparılma metodikası

Teqlər: aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Kardiostimulyasiya : göstərişlər və aparılma metodikası

Elektrokardiostimulyasiya (EKS) xüsusi aparatların kömayi ila göndarilan impulslann hesabına ürak ritminin sayının artırılması yaxud azaldılması, bazan hatta ürak fealiyyatinin barpası maqsadila aparılan tadbirdir. EKS müvaqqati va daimi ola bilar. Reanimatoloji tacrübada asasan müvaqqati EKS tatbiq edilir ki, ona göstarişlar asağıdakılardır: Sinus düyününün zaifliyi sindromu Qulaqcıgların sayrimasi yaxud titramasi Atrioventrikulyar keçiriciliyin II va III daracali pozulması, o cümladan Morqan-Adams-Stoks sindromu Qan ...

Ətraflı »