Alkoqol

Alkoqol şəxsiyyət dəyişilməsi

Alkoqol şəxsiyyət dəyişilməsi...

Xronik alkoqolizm, spirtli içkilərə güclü meyillik, ona qarşı orqanizmin  fiziki və psixi asıldığı  müşayiət edilən, tədricən şiddətlənən xəstəlikdir: Bu, alkoqolu uzun müddət müntəzəm olaraq qəbul edən adamlar arasında baş verir. Xəstəliyin özünəməxsus klinik mənzərəsi, qanunauy­ğun dinamikası, somatik və psixonevroloji ağırlaşmaları vardır. Xronik alkoqolizm əhali arasında geniş yayılmış xəstəliklərdəndir. El­mi mənbələrin məlumatına görə bu xəstəliyə düçar olma halları spirtli içkilər qəbul edənlər arasında 0,1-0,6% və daha çox təşkil edir. 2001-çi ilin məlumatına görə isə Azərbaycanda 0,5% olmuşdur. Qadınlar axasında al­koqolizmə 10 dəfə az təsadüf edilir. Xronik alkoqolizmin ...
Ətrfaflı →