Ailə həkimi

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı. Profilaktika.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı. Profilaktika....

Uzun sürən ağır xəstəlikdir, yalnız ölümlə nəticələnir. Xəstənin müəyyən müddət yaşaması üçün hemodializ tələb olunur. Xroniki böyrək çatışmazlığının kəskin böyrək çatışmazlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Proses yalnız yumaqcıqlarda lokalizə olunur. Morfoloji ekvivalenti nefroskleroz və (və ya) qlomerulosklerozdur. Əksər yumaqcıqlar natamam və ya tam şəkildə sklerozlaşmış və ya hialinozlaşmışlar. Yumaqcıqların sklerozlaşması 2 mənşəli ola bilir: Damar mənşəli. Buna böyrəyin birincili büzüşməsi də deyilir. Bu zaman yumaqcıqların sklerozlaşmasının səbəbi böyrək toxumasına qan gətirən damarlardakı patologiya, qanın zəif gəlməsi və toxumada baş verən hipoksiyadır. Böyrək ...
Ətrfaflı →
Revmatoid artrit – ailə həkiminin iş təcrübəsində

Revmatoid artrit – ailə həkiminin iş təcrübəsində...

Revmatoid artriti (RA) - birləşdirici toxumanın autoimmun iltihabi sistem xəstəliyidir. Revmatoid artriti xronik gedişli olub, oynaqların tez-tez proqressivləşən zədələnməsi ilə yanaşı, daxili orqanların da patoloji prosesə qoşulması ilə xarakterizə olunur. Revmatoid artritli xəstə olan ailələrdə revmatizm və müxtəlif allergik xəstəliklərin faizi yüksək olur. Hazırda RA zamanı birləşdirici toxumanın (əsasərn oynaqların) zədələnməsi immunopatoloji pozğunluqların nəticəsi kimi qəbul edilir. Revmatoid artritin (autoimmun) bir sıra əlamətləri vardır: revmatoid faktorunun tapılması (RF), müxtəlif antitellərin, immunokomplekslərin, birləşdirici toxumaya sensibilizə edilmiş limfositlərin və s. aşkar edilməsi, ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər

Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər...

Pielonefrit böyrək ləyəni və kasacıqlarının, böyrək parenximasının, xüsusən ara toxumanın qeyri-spesifik iltihabi prosesidir. Xəstəliyə ən  çox uşaq yaşlarında təsadüf olunur. Yaşlılarda isə uşaq vaxtı sağalmamış piolelonefritin davamı müşahidə olunur. 40 yaşa qədər qadınlar daha tez xəstəliyə tutulur, bu da hamiləlik və aşağı sidik yollarının anatomik xüsusiyyətilə əlaqədardır, ahıl yaşlarda isə kişilər arasında xəstəliyin çox yayılmasını prostat vəzisinin adenoması nəticəsində baş verən sidik stazı ilə izah etmək olar. Pielonefrit ən çox təsadüf olunan böyrək xəstəliyi olub, eyni zamanda yuxarı tənəffüs orqanları katarından sonra bütün xəstəliklər arasında tezliyinə görə ikinci yeri ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər – ilk yardım.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində hipertonik krizlər – ilk yardım....

HX-nin  gedişi xəstələrin  əksəriyyətində (20%-dən   33%-dək)  hipertonik  krizlərlə   ağırlaşır. HX-nin  və  simptomatik  hipertenziyaların  ən  çox  rast  gələn  ağırlaşması  hipertoniya  krizidir.O, xəstəliyin  bütün  mərhələlərində  meydana  çıxa  bilər, hətta  hipertonik  krizin  xəstəliyin  yeganə  əlaməti  kimi  təzahür  etməsi  halları  da  məlumdur. Hipertonik  kriz  AT-nin  kəskin  olaraq  əhəmiyyətli  dərəcədə  yüksəlməsi  və  bu  səbəbdən  baş-beyin  qan  dövranında  ciddi  pozğunluqların  və  kəskin  ürək  çatışmazlığının  inkişaf  etməsilə  xarakterizə  olunur. Krizlərə  meyllilik  daha  çox   xarici  qıcıqlara  qarşı  ...
Ətrfaflı →