Домой / Səhiyyə təşkilatı

Səhiyyə təşkilatı

Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi deontologiya və həkim etikası.

Ailə həkiminin təcrübəsində tibbi deontologiya, həkim etikası, tibbi və ailə psixologiyası, yatrogen xəstəliklər.

İlk  dəfə  etika  termini  Ərəstun  tərəfindən  insanın  əxlaqını  xarakterizə  etmək  üçün  istifadə  edilmişdir. Sonralar  eksikologiya (yaxşılıq və  yamanlıq) haqqında  təlim  və  deontologiya (borc  haqqında  təlim) bura daxil  edilərək  genişləndirilmişdir. Etika  yunan  sözü  olub – adət, mənəviyyat  deməkdir.Eyi məna  əxlaq  sözünə  də  aiddir. Çox  halda etika  dedikdə,əxlaq, mənəviyyat haqda nəzəri  və  elmi  biliklər  nəzərdə  tutulur. Son  onilliklərdə  tibbi  etika  termini  ilə  ...

Ətraflı »

Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu.

врач

Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu, onun bölmələri və məzmunu Ölkəmiz müstəqilik əldə etdikdən sonra ilk qəbul olunan qanunvericilik aktının – «Sanitariya -epidemioloji salamatlıq haqqında» Azərbaycan Respublikasınm Qanunu ölkəmizdə əhalinin sağlamlığının qorunub saxlanılması, daha da yaxşılaşdırlması və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində mühüm və çox əhəmiyyətli bir qanun olmuşdur. 10 noyabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentin 371 saylı fərmanı ilə ...

Ətraflı »
Authorization
*
*


Registration
*
*
*


Password generation