Домой / Qastroenterologiya

Qastroenterologiya

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyər sirrozu, diaqnostika və müalicəsi

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyər sirrozu, diaqnostika və müalicəsi

Sirroz qaraciyər toxumasının çapıqlaşmasını təsvir edən bir anlayışdır. Sirroz zamanı qaraciyərin normal fəaliyyətini təmin edən hüceyrələrin miqdarı azalır və onların yerini çapıq toxuması tutur. Qaraciyərdə çapıqlaşma fərqli səbəblərdən baş verən iltihabi proses nəticəsində formlaşır. Sirrozun ilkin mərhələlərində qaraciyər öz normal funksiyalarını yerinə yetirir. Amma sirrotik dəyişikliklər artdıqca qaraciyər orqanizm üçün həyati vaciblik daşıyan funksiyalarının həyata keçirə bilmir. Qaraciyər kifayət qədər ...

Ətraflı »

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər.

Xroniki pankreatitin klinikası vә diaqnostikası. Klinik әlamәtlәrә aşağıdakılar daxildir: Epiqastral nahiyәdә vә sol qabırğaaltı sahәdә ağrı Müxtәlif dispeptik әlamәtlәr Pankreatogen ishal Arıqlama Iştahsızlıq Ağızsuyu Gәyirmә Öyümә Qusma Ishal Qәbizlik Qarının yuxarı mәrtәbәsindә ağrılar öncә zәif olur vә getdikcә artır. Qarında olan ağrılar belә vurur (irradiasiya edir). Yemәkdәn sonra ağrılar daha da kәskinlәşir. Ürәkbulanma, Qusma Qusmadan sonra sakitlәşmә qeyd olunmur. Bәzәn ...

Ətraflı »

Helicobacter pylori nədir, onun təyininin üsulları

Helicobacter pylori nədir, onun təyininin üsulları

Xora xəstəliyinin , XQ-in və qastroduodenitin etiologiyasında selikli qişasının HP mikroorqanizmləri ilə yoluxmasına böyük əhəmiyyət verilir.Mədənin selikli qişasının səthi epitelinə olan tropluğu əsas xüsusiyyətidir.HP selikaltı qatda yerləşir.Biopsiya materialında HP S-ə bənzər, əyilmiş, spiralabənzər formalı olurBu bir ucunda qamçısı olan, intensiv rənglənən bakteriyalardır. HP mədənin selikli qişasına birbaşa sitotoksik təsir göstərən bir sıra maddələr hasil edərək orada əvvəlcə iltihabın,sonra isə patoloji ...

Ətraflı »

Mədə-bağırsaq qanaxmaları

Mədə-bağırsaq qanaxmaları

Mədə qanaxması. Bu əlamət  müxtəlif  mədə  xəstəliklərinin  ən ciddi  və  təhlükəli  ağırlaşmalarından  biri  hesab  edilir.  Bəzi  hallarda  qanaxma  bu  və  ya  digər  mədə  xəstəliyinin  aparıcı  əlamətlərindən  biri  kimi  böyük  diaqnostik  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Mədə-bağırsaq  traktının  xəstəliklərində  qanaxma  olduqda  qan  ağız  boşluğundan  və  ya  bağırsaqlardan,  yaxud  bunların  hər  ikisindən  eyni  vaxta  xaric  oluna  bilər.  Daha  çox  hallarda  ağız  boşluğundan  qanaxma  mədə  ...

Ətraflı »

Həzm sistemi xəstəliklərində vizual müayinə

Həzm sistemi xəstəliklərində vizual müayinə

Ağız boşluğunun  xəstəlikləri  zamanı  xəstələrin  müxtəlif  şikayətlər  təqdim  etməsinə  baxmayaraq  onun  müayinəsində  əsas  aparıcı  və  məlumatlandırıcı  müayinələr  baxma və palpasiyadır. Ağız  boşluğu və udlağa  baxmanın  yaxşı  işıqlandırılmış  şəraitdə,  gündüz  işığında  aparılması  daha  məqsədəuyğundur. Baxma  zamanı  kölgəlik  yaratmamaq  üçün  xəstə  ağız  boşluğunu  işığa  doğru  çevirir, həkimin  təklifi  ilə  ağzını  açır. Həkim  metal  və ya plasmas  steril  şpateldən  istifadə  edir. Ağız  bucaqları  ...

Ətraflı »

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin müalicəsi

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin müalicəsi

Qastroduodenal sahədə sinir-humoral mexanizmlərin, sekretor-trofik proseslərin pozulması nəticəsində mədənin və ya onikibarmaq bağırsağın selikli qişasında, həmçinin submukoz qişanı da əhatə etməklə yara əmələ gəlməsilə səciyyələnən xəstəliyə mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi deyilir. Əhali arasında yayılmasına görə ÜİX-dən sonra ikinci yeri tutaraq, 7-8% təşkil edir. Adətən gənc yaşlarda (25-45) daha çox kişilərdə təsadüf edilir. Etiologiyası və patogenezi. Etioloji amillərin sırasına ...

Ətraflı »
Authorization
*
*


Registration
*
*
*


Password generation