Pulmonologiya

Ailə həkiminin iş təcrübəsində ağciyər xəstəliklərinin obstruktiv sindromunun müalicəsi

Ailə həkiminin iş təcrübəsində ağciyər xəstəliklərinin obstruktiv sindromunun müalicəsi...

Ağciyərlərin xronik obstruktiv xəstəlikləri xronik, ləng proqressivləşən xəstəlik olub bronx ağacının geri dönməyən və ya hissəvi geri dönən obstruksiyası ilə xarakterizə olunur. Patologiyanın bronx ağacını zədələməsi, ağciyərlərin emfizeması və ya bunların müştərək olması xarakterizə edir. Xəstəlik tənəffüs çatışmazlığına və ağciyər ödeminə səbəb olur və ağciyər hipertenziyasi ilə fəsadlaşır. Xəstəliyin özlüyündə aşağıdakılar durur: xronik obstruktiv bronxit, ağır bronxial astma, ağciyərlərin emfizeması. Ağciyərlərin obstruktiv xəstəliklərinin əmələ gəlməsində xroniki obstruktiv bronxitin, bronxial astmanın da rolu olduğu güman edilir. Xəstələrin sikayətləri artan ekspirator ...
Ətrfaflı →
Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi

Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi...

Bronxial astma polietioloji xəstəlikdir. Xroniki, allerqik, residivləşən gedişə malikdir. Xəstəliyin əsas klinik simptomları: Bronxospazm Bronxların selikli qişasının ödemləşməsi və hipersekresiyası nəticəsində boğulma tutmaları Xəstəliyin inkişafında iştirak edən amillər Daxili amillər: Immun,endokrin,vegetativ sinir sisteminin, bronxların reaktivliyinin, mikosiliar klirensin,araxidon turşusunun metabolizminin bioloji qüsurlarından ibarətdir. Xarici amillər: Allergenlər İnfeksiyalar Mexaniki və kimyəvi qıcıqlandırıcılar Meteoroloji və fiziki-kimyəvi amillər Stres mənşəli sinir-psixi təsirlər Farmakoloji təsirlər Bir qayda olaraq BA zamanı xəstədə bir neçə ...
Ətrfaflı →