Zəfəran Qusar 2

Zəfəran Qusar 2

Zəfəran Qusar 2

Qusar rayonu, Qusar şəhəri, Qusar çayının sağ tərəfi