Zəfəran Oğuz

Zəfəran Oğuz

Zəfəran Oğuz

Oğuz rayonu, Oğuz şəhəri ev Cənub-Qərb Ərazisi