Zəfəran Gəncə 3-Mərkəz

Zəfəran Gəncə 3-Mərkəz

Zəfəran Gəncə 3-Mərkəz

Gəncə ş.Ə.Məmmədov ev,3 Nli TBY Xəstəxanasi şimal-şəqi