Bəyaz aptek

Bəyaz aptek

Bəyaz aptek

Gəncə şəh., Ş.İ.Xətai, ev V.Xuluflu kəs