Nefrologiya

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı. Profilaktika.

Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki böyrək çatışmazlığı. Profilaktika....

Uzun sürən ağır xəstəlikdir, yalnız ölümlə nəticələnir. Xəstənin müəyyən müddət yaşaması üçün hemodializ tələb olunur. Xroniki böyrək çatışmazlığının kəskin böyrək çatışmazlığı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Proses yalnız yumaqcıqlarda lokalizə olunur. Morfoloji ekvivalenti nefroskleroz və (və ya) qlomerulosklerozdur. Əksər yumaqcıqlar natamam və ya tam şəkildə sklerozlaşmış və ya hialinozlaşmışlar. Yumaqcıqların sklerozlaşması 2 mənşəli ola bilir: Damar mənşəli. Buna böyrəyin birincili büzüşməsi də deyilir. Bu zaman yumaqcıqların sklerozlaşmasının səbəbi böyrək toxumasına qan gətirən damarlardakı patologiya, qanın zəif gəlməsi və toxumada baş verən hipoksiyadır. Böyrək ...
Ətrfaflı →
Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər

Ailə həkiminin iş təcrübəsində pielonefritlər və müalicə-sağlamlaşdırıcı tədbirlər...

Pielonefrit böyrək ləyəni və kasacıqlarının, böyrək parenximasının, xüsusən ara toxumanın qeyri-spesifik iltihabi prosesidir. Xəstəliyə ən  çox uşaq yaşlarında təsadüf olunur. Yaşlılarda isə uşaq vaxtı sağalmamış piolelonefritin davamı müşahidə olunur. 40 yaşa qədər qadınlar daha tez xəstəliyə tutulur, bu da hamiləlik və aşağı sidik yollarının anatomik xüsusiyyətilə əlaqədardır, ahıl yaşlarda isə kişilər arasında xəstəliyin çox yayılmasını prostat vəzisinin adenoması nəticəsində baş verən sidik stazı ilə izah etmək olar. Pielonefrit ən çox təsadüf olunan böyrək xəstəliyi olub, eyni zamanda yuxarı tənəffüs orqanları katarından sonra bütün xəstəliklər arasında tezliyinə görə ikinci yeri ...
Ətrfaflı →