Домой / İnfeksiyon xəstəliklər / Epidemiologiya

İnfeksiyon xəstəliklər / Epidemiologiya

İnfeksion xəstəliklər zamanı kəskin orta irinli otit

Kəskin orta otit

Kəskin orta otit (KOO) – pataloji prosesə daha çox təbil boşluğunun qoşulması ilə xarakterizə olunan orta qulağın kəskin iltihabi xəstəliyidir. Orta otit bir çox fəsadlaşmanın səbəbi ola bilər. Xəstəlik vaxtında müalicə edilmədikdə və ya virulent infeksiya aparılan müalicəyə adekvat tabe olmadıqda infeksiya orta qulaqdan qonşu nahiyələrə, o cümlədən, kəllədaxili şöbələrə də keçə bilər. Xəstəlik geniş yayılmışdır (bütün LOR xəstəliklərinin 15-25%-qədərini ...

Ətraflı »

Bakterioloji (bioloji) silah. Bakterioloji silah ocağında indikasiya və əksepidemik tədbirlər.

Bakterioloji (bioloji) silah. Bakterioloji silah ocağında indikasiya və əksepidemik tədbirlər.

Bakterioloji silah – kütləvi qırğın silahlarından biri olub insan, heyvan və bitkilərə xəstəlik törədici mikroorqanizmlərin zədələyici təsirinə əsaslanır. İnsan və heyvanları yoluxdurmaq üçün seçilmiş patogen; mikroorqanizmlər və onların toksinləri istifadə olunur. Patogen mikroorqanizmlər quruluşu, ölçuləri və bioloji təsirinə görə bakteriyalar, viruslar, rikketsiyalar, göbələklər, spiroxetlər və ibtidailər sinfinə bölünür. Bakteriyalar – bir hüceyrəli orqanizmlərdir. Ölçüləri 03-0/5 mkm-dən 8- 10 mkm-ə qədərdir. ...

Ətraflı »