Farmakologiya

Antibiotiklərin təsir vahidi. Bakterisid və bakteriostatik təsir.

Antibiotiklərin təsir vahidi. Bakterisid və bakteriostatik təsir....

Antibiotiklər bakteriyalara aktiv inkişaf və çoxalma fazasında təsir gostərir.  Bu onunla əlaqədar olur ki , əksər antibiotiklər bakteriyalara metabolizm səviyyəsində təsir göstərərək onların formalaşmış strukturunu zədələmirlər. Bu səbəbdən antibiotiklər  xroniki infeksiyalara nisbətən kəskin infeksiyalarda daha yüksək effektə malik olur. Təsir mexanizmlərimlərinə gorə aşağıdaki qruplara ayirmaq olar. Bakteriya hüceyrə divarının sintezinin inhibə edilməsi  və litik enzimlərin aktiv olunmasi. Bu tipdə təsir göstərən bakteriyalar əsasən bakterisid təsir gostərirlər. Bakteriyani ən xaricdə olan huceyrə divarının funksiyası hüceyrə icində olan 25 atmosferlik təzyiqə müqavimət göstərərək  hüceyrənin ...
Ətrfaflı →
Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş

Kolloid Məhlullar: Tətbiqinə Göstəriş...

Maksimal qan təzyiqinin 100 mm və ondan aşağı, minimal qan təzyiqinin isə 60 mm və daha az olması adətən hipotoniya adlanır. Xroniki infeksiyalar (vərəm, isitmə və s.) və daxili orqanların bəzi xəstəlikləri (xora xəstəliyi, miksedema və s.) simptomatik hipotoniya törədir. Hipotoniya kəskin (miokard infarktı, kəskin ürək-damar çatışmazlığı) və uzun sürən xəstəliklər zəminində xroniki xarakterli olur. Arfonadın 0.1% məhlulu  (1 flakon -250 mq arfonad 250 ml 5%-li qlükoza və ya natrium xloridin izotonik (0,9% ) məhlulunda həll edilir  vena daxilinə dəqiqədə 40-70 damcı sürətlə yeridilir. AT 2-3 dəq ərzində sürətlə enir, infuziya 30-40 damcı/ dəq hesabı ilə davam etdirilir. Preparatın yeridilməsi ...
Ətrfaflı →