Ova-Chek

Ticari adı

Ova-Chek

Ova-Chek

OVULYASİYA VAXTINI TƏYİN ETMƏK ÜÇÜNDÜR.

Ova – chek ovulyasiya testi, sidikdə LH (Luteinləşdirici Hormon) hormonunu 100% dəqiqliklə təyin edir. Hamilə qalmaq və ya arzu olunmaz hamiləliyin qarşısını almaq məqsədiıə istifadə olunur. Testin nəticəsi əgər müsbət olarsa, növbəti 24-48 saat ərzində ovulyasiya ( mayalanma ) prosesi baş verəcəkdir. Ovulyasiya testlərini onun təxmin olunan vaxtından 3 gün əvvəl, qeyd olunan qaydalara uyğun olaraq, gündə iki dəfə olmaqla aparmağa başlayırlar