OFFDOL

Saytda qeyd olunmuş dərman vasitələrinin offlayn bazası artıq Android smartfonunuzda! Daha ətraflı məlumat - Google Play

Ticari adı

OFFDOL

BPA

Ketorolac tromethamine

ATC

M01AB15

OFFDOL

Venadaxili və əzələdaxili istifadə edilən rəngsiz və şəffaf məhlul.

1 ml venadaxili və əzələdaxili istifadə edilən məhlulun tərkibində:

Təsiredici maddə: ketorolak trometamin 30 mq

Köməkçi maddələr: natrium xlorid, dinatrium edetat, etil spirti, natrium hidroksid, xlorid turşusu, inyeksiya üçün su.

Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparat.

OFFDOL güclü analgetik, həmçinin iltihabəleyhinə və mülayim qızdırmasalıcı xüsusiyyətlərə malikdir. Biokimyəvi səviyyədə təsir mexanizmi əsasən periferik toxumalarda SOG 1 və SOG 2 aktivliyinin qeyri-selektiv olaraq inhibə edilməsi ilə bağlıdır. Nəticədə prostaqlandinlərin (ağrı hissi və qızdırma törədən iltihab mediatorları) biosintezi tormozlanır. OFFDOL ağrıkəsici təsirinə görə morfinlə müqayisə olunacaq səviyyədədir və bu baxımdan digər QSİƏP-dən üstündür. Əzələdaxili yeridildikdən sonra analgetik təsir 0,5 saatdan sonra müşahidə olunur, maksimal effekt 1-2 saata əldə edilir. Ağrıkəsici təsiri 4-6 saat davam edir.

OFFDOL əzələdaxili yeridildikdə tez və tamam sorulur. Əzələdaxili 30 mq birdəfəlik yeridildikdən sonra plazmada maksimal konsentrasiya 2,2 mkq/ml 50 dəqiqəyə əldə edilir. Venadaxili 15 mq infuziyadan sonra Cmax 1,96-2,98 mkq/ml, 30 mq infuziya edildikdən sonra isə 3,69-5,61 mkq/ml təşkil edir. Plazma zülalları ilə 99% birləşir. Qəbul edilmiş dozanın 50% qaraciyərdə qeyri-aktiv metabolitlərə qədər metabolizə olunur. Əsas metabolitlər böyrəklərlə xaric olunan qlukuronidlər və p-hidroksiketorolakdır. 91% böyrəklərlə və 6% bağırsaqlarla xaric olunur.

Yarımparçalanma dövrü (T1/2) normal fəaliyyət göstərən böyrəkləri olan xəstələrdə orta hesabla 5,3 saat təşkil edir.

Güclü və ya orta dərəcədə olan ağrı sindromu:

– cərrahi əməliyyatdan sonrakı ağrılar: ümumi cərrahi, ginekoloji,

ortopedik, uroloji, stomatoloji, otolarinqoloji və s. əməliyyatlar;

– əzələ, sümük və yumuşaq toxuma travmaları;

– dartılma, çıxıq və sınıqlar;

– diş ağrısı;

– böyrək və öd sancıları (spazmolitiklərlə birgə);

– doğuşdan sonrakı ağrılar;

– mialgiya, nevralgiya, işialgiya, radikulit, osteoartrit, osteoartroz,

osteoxondroz;

– revmatik ağrılar;

– onkoloji xəstəliklər.

Preparatın tərkibində olan aktiv və ya köməkçi maddəyə hiperhəssaslıq,“aspirin” triadası (bronxial astma, burunun və burunətrafı ciblərin residivləşən polipozu və asetilsalisil turşusuna və pirazolon qrupundan olan digər dərman vasitələrinə qarşı hiperhəssaslıq halları birgə müşahidə olunduqda), hipovolemiya (yaranma səbəbindən asılı olmayaraq), mədə-bağırsaq sisteminin eroziv-xoralı xəstəliklərin kəskinləşmə mərhələsi, hipokoaqulyasiya (hemofiliya daxil olmaqla), qanaxmalar və ya onların yaranması riski yüksək olduqda, ağır böyrək çatışmazlığı (qanda kreatinin səviyyəsi 50 mq/l artıq olduqda), qaraciyər çatışmazlığı, doğuş dövrü, laktasiya dövrü, uşaq yaşları (16 yaşına qədər uşaqlarda dərman vasitəsinin təhlükəsizliyi öyrənilməyib). Ağır dərəcəli ürək çatışmazlığı, preparatın tərkibində etil spirti olduğu üçün epidural və ya intratekal anesteziya.

OFFDOL ə/d və ya v/d şırnaq üsulu ilə yeridilmə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Preparat venadaxilinə 15 saniyədən az olmayan müddətdə yeridilir. Doza ağrının intensivliyindən və xəstənin reaksiyasından asılı olaraq fərdi qaydada seçilir. OFFDOLun müalicə kursunun davam etmə müddəti 5 gündən artıq olmamalıdır.

Birdəfəlik ə/d və ya v/d yeridilmə zamanı dozalar:

16-65 yaş arası xəstələr – 30 mq (ağrı sindromunun ağırlığından asılı olaraq),

65 yaşdan böyük və ya böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr -15 mq.

Dəfələrlə ə/d və v/d yeridilmə zamanı dozalar:

16-65 yaş arası xəstələr hər 4-6 saatdan bir 30 mq.

65 yaşdan böyük və ya böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr- hər 4-6 saatdan bir 15 mq.

16-65 yaş arası xəstələr üçün maksimal gündəlik doza 90 mq təşkil edir. Yaşlı xəstələr və ya böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr, həmçinin bədən kütləsi 50 kq-dan az olan xəstələr üçün maksimal gündəlik doza – 60 mq təşkil edir.

Həzm sistemi tərəfindən: qastralgiya, diareya, stomatit, meteorizm, qəbizlik, qusma, mədədə dolğunluq hissi, iştahanın azalması, ürəkbulanma, mədə-bağırsaq sisteminin eroziv-xoralı zədələnmələri (o cümlədən perforasiya və yaxud qanaxmalarla – qarın ağrıları, spazm və epiqastral nahiyədə göynəmə, nəcisdə qan və ya melena, qanla qusma, qıcqırma və s.), xolestatik sarılıq, hepatit, hepatomeqaliya, kəskin pankreatit.

Sidik ifrazat sistemi tərəfindən: kəskin böyrək çatışmazlığı, beldə ağrılar, hematuriya, azotemiya, hemolitiko-uremik sindrom (hemolitik anemiya, böyrək çatışmazlığı, trombositopeniya, purpura), sidik ifrazı aktlarının sayının artması, sidiyin həcminin azalması və yaxud artması, nefrit, böyrək mənşəli ödemlər.

Duyğu orqanları tərəfindən: eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi, qulaqlarda küy, görmə qabiliyyətinin zəifləməsi.

Tənəffüs sistemi orqanları tərəfindən: bronxospazm, rinit, ağciyər ödemi, qırtlaq ödemi (tənginəfəslik, tənəffüsün çətinləşməsi).

Mərkəzi sinir sistemi tərəfindən: baş ağrıları, başgicəllənmə, yuxululuq, aseptik meningit (qızdırma, güclü baş ağrıları, qıcolmalar,

boyun və yaxud kürək əzələlərinin rigidliyi), hiperaktivlik (narahatçılıq

hissi, əhvalın dəyişilməsi), hallusinasiyalar, depressiya, psixoz, huşun itirilməsi halları.

Ürək-damar sistemi tərəfindən: arterial təzyiqin artması.

Qanyaranma sistemi tərəfindən: anemiya, eozinofiliya, leykopeniya.

Hemostaz sistemi tərəfindən: əməliyyatdan sonrakı qanaxmalar, burun qanaxmaları, rektal qanaxmalar.

Dəri və selikli qişa tərəfindən: dəri səpgisi (makulopapulyoz səpgi daxil olmaqla), purpura, eksfoliativ dermatit (qızdırma, titrəmə ilə və ya onsuz, dərinin qalınlaşması, badamcıqlarının şişməsi və ağrılı olması), övrə, bədxassəli eksudativ eritema (Stivens-Conson sindromu), toksiki epidermal nekroliz (Layella sindromu).

Yerli reaksiyalar: göynəmə və ya yeridilmə sahəsində ağrılar.

Allergik reaksiyalar: anafilaksiya və yaxud anafilaktik reaksiyalar (üz dərisinin rənginin dəyişməsi, dəri səpgisi, övrə, dəridə qaşınma, taxipnoe və ya dispnoe, göz qapaqlarının ödemi, periorbital ödem, tənginəfəslik, tənəffüsün çətinləşməsi, döş qəfəsi nahiyyəsində ağırlıq hissi, fitverici tənəffüs).

Dərman vasitəsini təyin etməzdən əvvəl ketorolaka və ya digər QSİƏP-na qarşı yüksək həssaslığın olub-olmaması aydınlaşdırılmalıdır. Allergik reaksiyaların yaranması riskinə görə ilk dozanın qəbulu nəzarət altında aparılmalıdır. Hipovolemiya əlavə təsirlərin yaranması riskini artırır.

Ehtiyac olduqda narkotik analgetiklərlə birgə qəbul edilə bilər. Premedikasiya və anesteziyaya köməklik məqsədi ilə istifadəsi məsləhət görülmür. Digər QSİƏP-ı ilə birgə qəbulu mayenin orqanizmdə ləngiməsi, ürək çatışmazlığının dekompensasiyası və arterial təzyiqin artması hallarına gətirib çıxara bilər. Trombositlərin aqreqasiyasına təsiri 24-48 saata aradan götürülür. Parasetamolla birlikdə 5 sutkadan artıq istifadə etmək olmaz.

Qanın laxtalanması funksiyalarının pozulması olan şəxslərdə dərman vasitəsi təyin edilərkən qanda trombositlərin səviyyəsi nəzarət altında saxlanılmalıdır, bu xüsusilə hemostazın nəzarəti tələb olunan cərrahiyyə əməliyyatını keçirmiş xəstələr üçün vacibdir. Müalicə müddəti uzandıqda (xronik ağrıları olan xəstələrdə) və doza artırıldıqda əlavə təsirlərin əmələ gəlmə ehtimalı artır. QSİƏP-lərin təsiri nəticəsində yaranan qastropatiyanın yaranması riskinin azaldılması üçün antasid dərman vasitələri təyin edilir.

Dərman vasitəsindən istifadə edərkən avtomobili və potensial təhlükəli cihazları idarə etdikdə ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Dərman vasitəsi aşağıdakı hallarda ehtiyatla istifadə olunmalıdır: digər QSİƏP-na qarşı yüksək həssaslıq, bronxial astma, mədə-bağırsaq sisteminə təsiri baxımından toksikliyi artıran faktorların mövcud olduğu halda (alkoqolizm, tütün çəkmə), cərrahiyyə əməliyyatından sonrakı dövr, xroniki ürək çatışmazlığı, ödem sindromu, arterial hipertenziya, böyrək çatışmazlığı (qanda kreatinin səviyyəsi 50 mq/l artıq olduqda), xolestaz, hepatit, sepsis, sistem qırmızı qurdeşənəyi, digər QSİƏP-lər ilə birgə qəbulu, ahıl yaşında olanlar (65 yaşından yuxarı).

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi əks göstərişdir. Ehtiyac olduğu hallarda dərman vasitəsinin hamilə qadınlar tərəfindən qəbulu yalnız anaya faydanın dölə vurula bilən potensial ziyandan üstün olduğu halda mümkündür.

Parasetamolla birgə qəbul ketorolakın nefrotoksikliyini artırır.

Digər QSİƏP-lər ilə, etanolla, kortikotropinlə, kalsium preparatları ilə birgə qəbulu mədə-bağırsaq sisteminin selikli qişasının xoralaşmasının və qanaxmalarının riski artır. Antikoaqulyantlarla (kumarin və indandion törəmələri, heparin) və trombolitiklərlə (alteplaza, streptokinaza, urokinaza), antiaqreqantlarla, sefalosporinlərlə, valproy turşusu və asetilsalisil turşusu ilə birgə qəbulu qanaxmaların yaranmasının riskini artırır. Hipotenziv və diuretik dərman vasitələrinin (böyrəklərdə prostoqlandinlərin sintezini azaldır) təsirini azaldır. Metotreksatla birgə təyin edildikdə hepato- və nefrotoksikliyi artırır, birgə təyin edildikdə metotreksat daha aşağı dozada qəbul edilməlidir və onun qanda səviyyəsi nəzarət altında saxlanılmalıdır. Kalsium antaqonistlər ketorolakın klirensini azaldır və onun plazmada səviyyəsini artırır. Mielotoksik dərman vasitələri ketorolakla birgə qəbul edildikdə hematotoksiklik artır.

Ketorolak narkotik analgetiklərin effektini artırır.

Simptomlar (birdəfəlik tətbiq olunduqda): qarında ağrıları, ürəkbulanma, qusma, mədə-bağırsaq traktının eroziv-xoralı zədələnmələri, böyrək funksiyalarının pozğunluğu, metabolik asidoz.

Müalicə: mədə yuyulmalıdır, adsorbentlər tətbiq edilməlidir (aktivləşdirilmiş kömür), simptomatik müalicə aparılır (həyatı vacib funksiyaların bərpası). Dializ vasitəsi ilə dərman vasitəsinin xaric edilməsi effekt vermir.

Əzələdaxili və venadaxili inyeksiya üçün hər ampulda 30 mq/ml

konsentrasiyalı 1 ml məhlul.

10 ampul içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya yerləşdirilib.

15-25ºC temperaturda, qaranlıq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

Pharmavision

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: