MEQAFER

Saytda qeyd olunmuş dərman vasitələrinin offlayn bazası artıq Android smartfonunuzda! Daha ətraflı məlumat - Google Play

Ticari adı

MEQAFER

MEQAFER

Təsiredici maddələr: 1 ampulada (2ml) 100mq elementar dəmirə ekvivalent dəmir(III) hidroksid polimaltoz kompleksi vardır.

Köməkçi maddə: inyeksiya üçün su

Antianemik preparat / parenteral yeridilimə üçün dəmir preparatı /dəmir(ııı) hidroksid polimaltoz kompleksi

Meqafer –in aktiv maddəsi dəmir qeyri – ion birləşməsi olan üçvalentli dəmir hidroksid

polimaltoz kompleksi 100 mq elementar dəmirə ekvivalentdir. Bu cür kombinasiya maksimal

olaraq dəmirin təbii birləşməsi ferritinə uyğundur və dəmir çatışmazlığının müalicəsi və

profilaktikası üçün istifadə olunur.

Əzələ daxili inyeksiya zamanı dəmir tez bir zamanda limfatik sistemdən keçməklə qan dövranına qoşulur: dozanın 15%- 15 dəq sonra, 44%- 40 dəq sonra. Dəmir plazmada C max həddinə inyeksiyadan 24 saat sonra çatır. Qanın tərkibində transferrinlə birləşir, toxumalarda isə ferritinin tərkibində depolaşır, sümük iliyində hemoqlobinlə birləşərək eritropoez prosesində istifadə olunur. Yarımxaricolma dövrü 22,4 saatdır, paylanma həcmi 2,93 l-dir.Böyrəklərlə xaric olması ümumi dozanın 1 %-dir.

Dəmir orqanizmin normal həyat fəaliyyəti üçün vacib mikroelementdir: eritrositlərin tərkibində

hemoqlobin, mioqlobin və bir çox fermentlərin tərkibinə daxil olub, toxuma tənəffüsündə və

qanyaranmada iştirak edir, immuniteti tənzimləyir.

Əzələdaxili inyeksiya zamanı dəmir hemoqlobinin və mioqlobinin sintezinə sərf olunur və

ya dəmir depolarına daşınır, bununla da dəmir çatışmazlığı ilə əlaqədar kliniki və

laborator simptomların aradan qalxması baş verir.

Tez və effektiv surətdə orqanizimdə dəmir itkisinin qarşısını almaq üçün müxtəlif mənşəli dəmir çatışmazlığı hallarının profilaktikası və müalicəsi, həmçinin:

peroral dəmir preparatlarının qəbulunun çətinliyi ilə əlaqədar olaraq;
peroral yolla dəmirin MBT-dan sorulmanın pozulması ilə əlaqədar effekt verməməsi
(MBT xəstəlikləri və malabsorbsiya sindromu);
post hemorragik anemiyaya gətirib çıxaran qanitirmənin müxtəlif növləri;
dəmir çatışmazlığı anemiyasının ağır forması.

orqanizimdə dəmir artıqlığı (hemoxromatoz, hemosideroz, xroniki hemoliz);
preparatın komponentlərinə və dəmirə olan yüksək həssaslıq
dəmirin utilizasiya mexanizmlərinin pozulması (qurğuşun anemiyası, sideroaxrestik

anemiya), talassemiya,

dəmir çatışmazlığı ilə əlaqədar olmayan anemiyalar (hemolitik, meqaloblastik, B12

vitamini çatışmazlığı ilə əlaqədar olan anemiyalar), təkrar qan transfuziyaları, dəmir

preparatlarının yeridilməsi

bronxial astma, xroniki poliartrit, Kron xəstəliyi, dekompensasiya olmuş qaraciyər

sirrozu ,infeksion hepatit, kəskin mərhələdə olan böyrək infeksiyası, Osler-Randyu-

Veber sindromu

hamiləliyin I trimestri
4 aylığa qədər olan uşaqlar
venadaxili istifadə

Meqafer-in tərkibindəki üçvalentli dəmir hidroksid-polimaltoz kompleksi heç bir preparatla

qarşılıqlı təsirdə olmamışdır; halbuki iki valentli dəmir preparatlarının qida məhsulları və

dərman preparatları ilə qəbulu zamanı bu hal yaranır.

Parenteral yolla yeridilən Meqafer təsdiqlənmiş dəmir çatışmazlığı zamanı təyin olunur.

Xəstənin həssaslığının artması ilə əlaqədar anafilaktik tipli reaksiyalar əmələ gələ bilər.

Anafilaktik reaksiyaların aradan götürülməsi üçün epinefrin və qlükokortikoidlərin tez bir

zamanda istifadə edilə bilən olmalıdır.Astmatik və allergiyaya meylli xəstələrdə ehtiyatla təyin olunmalıdır.

Dölə təsirinə görə FDA-nın A kateqoriyasına aiddir.

Hamiləliyin I və II üçaylığında ana və dölün həyatı üçün heç bir mənfi təsir qeyd olunmamışdır.

Dəmir kliniki olaraq az miqdarda (güdə 0,5 mq) ana südünə keçir.Uşağa zərər vermir.

Ancaq dərin əzələdaxili inyeksiya üçün təyin olunur!

İynənin ucunun damar divarını zədələməməsi və preparatın vena daxilinə düşməməsi üçün

ehtiyatlı olmaq lazımdır.Ampul açıldıqdan sonra məhlul dərhal yeridilməlidir.

İnyeksiyadan əvvəl həssaslığı öyrənmək üçün əzələ daxili test etmək lazımdır.(0,5 ml ə/d).

Böyüklər üçün sutkalıq doza 100 mq (1 ampuladır).

Uşaqlar üçün doza yaşa və uşağın bədən kütləsinə görə verilir.

Parenteral müalicə üçün olan kurs həkim tərəfindən hemoqlobin göstəricilərinə uyğun təyin olunur, əgər ehtiyac olarsa müalicə dəmirin peroral yolla təyin olunan preparatları ilə davam

etdirilir.

Maksimal sutqalıq dozalar:

5 kq – a qədər uşaqlar: ¼ ampula (0,5 ml=25 mq dəmir)
5 – dan 10 kq – a qədər olan uşaqlar: ½ ampula (1 ml=50 mq dəmir)
böyüklər 2 ampula (0,5 ml=200 mq dəmir)

Kliniki və laborator simptomlar dəmir çatışmazlığı zamanı normallaşdıqdan sonra preparat ay

ərzində dəmir ehtiyatı bərpa olunana qədər istifadə olunmalıdır.

Ampulda məhlul çöküntü verərsə, deməli istifadəyə yararsız olur.

Digər terapevtik preparatlarla qarışdırmaq olmaz.

Cədvəl. Yaşından və cinsindən asılı olaraq orqanizmin dəmirə olan tələbatı:

Yaşından və cinsindən asılı olaraq 97,5% fizioloji sutkalıq tələbatının

Sorulan dəmirə1 görə hesablanması

Yaşı/Cinsi

mkq/kq bədən

kütləsi/sutkada

mq/sutkada2

4-12 aylıq

120

0.96

13-24 aylıq

56

0.61

2-5 yaş

44

0.70

6-11 yaş

40

1.17

12-16 yaş (qızlar)

40

2.02

12-16 yaş (oğlan)

34

1.82

Böyüklər (kişi)

18

1.14

Hamilə qadınlar3

24

1.31

Klimakterik dövrə qədər olan qadınlar

43

2.38

Menopauzadan sonrakı dövr (qadınlar)

18

0.96

qastrointestinal kanaldan sorulan dəmir miqdarı1

yaşdan aslı olaraq çəki hesabı ilə götürülür2

Hamiləlik dövründə olan tələbat əvvəlki ehtiyatdan aslı olur3

Ədəbiyyat: WHO-EM/177,E/G/11,96/1000

nadir hallarda:övrə, dəri səpkiləri, təngənəfəslik, artralgiya və mialgiya
çox nadir hallarda: anafilaktik reaksiyalar
yerli reaksiyalar: dərinin göyərməsi, ağrılıq, infiltrat və abseslər

Dozadan artıq sorulma kəskin ağırlaşma və hemosideroz verə bilir.Dəmirlə zəhərlənmə zamanı

desferroksamin və ya etilendiamin tetrasirkə turşsunun (EDTA) kalsium dinatrium duzu təyin

olunur. Desferroksamin (xelat agent) teratogen xüsusiyyətlərə malikdir.

5 ampul, kəsmək üçün vasitə və içlik vərəqə karton qutuya yerləşdirilir.

25 C-dən yüksək olmayan temperaturda uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamalı

2 ildir.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Həkim resepti ilə buraxılır

Santa Farma İlaç Sanai A.Ş

P.K.262, 3461 Şişli – İstanbul/Türkiyə

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: