Fomiks

Saytda qeyd olunmuş dərman vasitələrinin offlayn bazası artıq Android smartfonunuzda! Daha ətraflı məlumat - Google Play

Ticari adı

Fomiks

Fomiks

Aktiv komponentlər:

1 kapsulun tərkibində 4 milyard mədə turşuluğuna davamlı canlı bakteriyalar və maltodekstrin var.

Köməkçimaddələr: kartofnişastası, maqneziumstearat, colloidal silica

Kapsuluntərkibi

Mədəturşuluğunadavamlıştamlarınsayı

Bifidobaсteriumbifidum

1,3 x 10⁹ canlıbakteriya

Laсtobaсillus aсidophilus

1,3 x 10⁹ canlıbakteriya

Laсtobaсillus rhamnosus

1,0 x 10⁹ canlıbakteriya

Streptocoссus thermophilus

0,4 x 10⁹ canlıbakteriya

Maltodekstrin

490, 0 mq

Fomiks– tərkibinə mədə turşuluğuna davamlı süd turşusu bakteriyaları və maltodekstrin (prebiotik) daxil olan kombinə olunmuş preparatdır.Fomiks–in tərkibində olan qastro–rezistent süd turşusu bakteriyaları mədənin turş mühitinin təsirinə və öd duzlarına qarşı davamlıdır, parçalanmadan tez bir zamanda bağırsaqlara çataraq, bağırsaq mikroflorasının pozulmuş tarazlığını bərpa edir.Bu bakteriyalar bağırsağın epiteli qişasına yüksək adgeziya qabiliyyətinə malik olduqlarına görə, mədə – bağırsaq traktında (MBT) tez koloniyalaşır və MBT fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Onlar bağırsağın təbii müdafiə baryerinin fəaliyyətini artırır və MBT– nı patogen bakteriyalardan qoruyur.

Fomiks – in tərkibindəki bakteriyaların ştamları mədə – bağırsaq sistemində olan tipik patogen törədicilərə qarşı antaqonist təsir göstərir, misal olaraq: Campylobacter jejuni; Helicobacter pylori; Shigella sonnei; Clostridium difficile; Salmonella enteritidis; Stapylococcus aureus və Candida albicans.

Canlı mikroorqanizmlərdən ibarət olan Fomiks kapsulu sutkalıq dozaya uyğunlaşdırılmışdır.

Bifidobacteriumbifidum, Lactobacillus acidophilusbağırsaqmikroflorasının normal nümayəndələridir. Bu bakteriyalarbağırsaqmikroflorasınınfiziolojitarazlığınıqoruyubsaxlayırvətənzimləyirvəonunfiziolojifunksiyalarınıtəminedir – şərti-patogenvəpatogenmikroorqanizmlərininkişafınınqarşısınıalır, bağırsaqperistaltikasınıstabilləşdirir, həzmiyaxşılaşdırır, qazyaranmanıazaldır, vitaminlərinsintezindəiştirakedir.Lactobacillus rhamnosus interferon vəimmunoqlobulinlərinsintezinistimuləedərəkorqanizmininfeksionxəstəliklərəqarşıdavamlılığınıartırır. Lactobaccllus rhamnosus, həmçinin, bağırsaqlardabədxassəlişişlərininkişafetməehtimalınıazaldır. Streptocoссus thermophiluspatogenmikroorqanizimləriməhvedir, laktobasillərinpopulyasiyasınınartmasındaiştirakedir, immunsistemin normal fəaliyyətinitənzimləyir.

Fomiks– in tərkibinəsüd, laktozavəqlütendaxildeyil.

uşaqlardavəböyüklərdəmüxtəlifmənşəlikəskinvəxronikidiareya, o cümlədənsəyahətçilərdiareyası
bağırsaqdisbiozu
antibiotik, hormon, şüavəkimyəviterapiyadan sonar bağırsaqmikroflorasınıbərpaetməkməqsədilə
malabsorbsiyasindromu,həzmpozğunluqları (dispepsiyalar): qəbizlik, meteorizm, ürəkbulanma, qusma, gəyirmə, qarınnahiyəsindəağrılar
helmintozların və lyambliozun kompleks müalicəsində, bağırsaq florasını bərpa etmək üçün
hepatobiliar sistemin, pankreasın xəstəliklərinin kompleks müalicəsi
kəskinvə xroniki bağırsaqinfeksiyaları (dizenteriya, salmonellyoz, stafilokokkmənşəlienterokolit, rotavirus infeksiyalarıvə s.), qastroenterokolitlər və kolitlər
laktozanı parçalamaq üçün
immunodefisit vəziyyətlər
keysəriyyə əməliyyatı ilə doğulmuş, süni qidalanan, hipotrofiyalı uşaqlarda disbiozun profilaktikası məqsədi ilə
hamiləlik və laktasiya dövründə floranı bərpa etmək üçün profilaktik və ya müalicə məqsədilə
allergik xəstəliklərin kompleks müalicəsi (allergik dermatit, övrə, ekzema, psoriaz, neyrodermit və s.)
işlədici preparatların uzunmüddətli istifadəsi
psevdomembranoz kolit və Clostridium difficile – ın törətdiyi xəstəliklərin müalicəsi.

Preparatın komponentlərinə qarşı həssaslıq.

Fomiksin digər dərman vasitələri ilə arzuedilməz qarşılıqlı təsiri barədə məlumat yoxdur. Fomiks preparatının tərkibi onun antibiotiklər və kimyəvi müalicə vasitələri ilə eyni zamanda istifadəsinə yol verir.

Preparat orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul edilir. Əlavə təsirlər aşkar olunmayıb.

Yaş

Doza

Qəbul

0 – 1 yaş

½ – 1 kapsul

1 dəfə

1 – 3 yaş

1 kapsul

2 dəfə

3 – 15 yaş

1 kapsul

3 dəfə

Böyüklərə

1 kapsul

3 – 4 dəfə

Uşaq kapsulu uda bilmədikdə kapsulu açıb tərkibini bir qədər maye (su, çay, şirə, şirinləşdirilmiş su) ilə qarışdırmaq lazımdır. Müalicənin müddəti disbakteriozun inkişafının səbəbi və orqanizmin fərdi xüsusiyyətlərindən asılıdır.

№20 kapsul blisterdə.

Qutuda olmaq şərti ilə 5 C – 25 C temperaturda, quru şəraitdə saxlanılmalıdır.

Yararlılıq müddəti qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilmişdir. Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Reseptsiz buraxılır.

Biofaktor” Sp. z o.o.Export Department Office, Al. Ken 55/28, 02-797 Warszawa, Poland

Rəsmidistribyutor:“AzeriMed”MMC

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: