Dona paket

Saytda qeyd olunmuş dərman vasitələrinin offlayn bazası artıq Android smartfonunuzda! Daha ətraflı məlumat - Google Play

Ticari adı

Dona®

BPA

qlükozamin

ATC

MO1AX05.

Dona paket

daxilə qəbul olunan məhlul hazırlamaq üçün toz

Bir paketin tərkibində vardır:

fəal maddə: kristallik qlükozamin-sulfat 1884 mq (tərkibinə 1500 mq qlükozamin-sulfat və 384 mq natrium-xlorid daxildir)

köməkçi maddələr: aspartam, sorbitol, karbovaks 4000 (makroqol 4000), limon turşusu.

Ağ rəngli kristallik toz

digər qeyri-steroid iltihabəleyhinə və revmatizməleyhinə vasitələr

Qlükozamin endogen maddədir. Qığırdaq toxumasının qlükozaminoqlikanlarının polisaxarid zəncirinin və sinovial mayenin normal tərkibinə daxildir. İn vitro və in vivo tədqiqatlar göstərmişdir ki, qlükozamin xondrositlər tərəfindən fizioloji qlükozaminoqlikanların və proteoqlikanların sintezini və sinoviositlər tərəfindən hialuron turşusunun sintezini stimulə edir.

İnsanlarda qlükozaminin təsir mexanizmi məlum deyil.

Reaksiyanın başlanmasına qədərki dövr qiymətləndirilə bilməz.

Qlükozamin nisbi olaraq kiçik molekuldur (molekulyar kütlə 179), suda və hidrofil üzvi həlledicilərdə asan həll olur.

Qlükozaminin farmakokinetikasına dair informasiya məhduddur. Mütləq biomənimsənilmə məlum deyil. Paylanma həcmi təqribən 5 litrdir, venadaxili yeridilmədən sonra yarımparçalanma dövrü 2 saatdır. Venadaxili dozanın təqribən 38%-i sidiklə dəyişilməmiş halda xaric olur.

Təhlükəsizliyinə dair klinikayaqədərki məlumatlar

D-qlükozamin az miqdarda toksikliyə malikdir. Heyvanlara çoxsaylı yeridilmə ilə toksikliyə dair sınaqların məlumatları, reproduktiv toksiklik, mutagenlik və kanserogenliyə dair məlumatlar kifayət qədər deyil. Heyvanlar üzərində İn vitro və in vivo tədqiqatlar göstərmişdir ki, qlükozamin insulin sintezini aşağı salır və insulinərezistentliyi stimulə edir, ola bilər ki, beta hüceyrələrdə qlükokinazanı dəf etmək yolu ilə. Kliniki əhəmiyyəti məlum deyil.

Diz oynağının osteoartriti zamanı yüngül və orta dərəcəli ağrı simptomlarının yüngülləşdirilməsi üçün.

Aktiv maddəyə və ya köməkçi maddələrin hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.

Tərkibində aspartam (fenilalaninin mənbəyi) olduğuna görə fenilketonuriyalı xəstələrə əks-göstərişdir.

Məhsulu molyusklara qarşı allergiyası olan şəxslərə təyin etmək lazım deyil, belə ki, aktiv maddəni molyusklardan alırlar

Dəniz məhsullarına (krevetka, molyusk) qarşı allergiyası olan pasiyentlər ehtiyatlı olmalıdırlar.

Doza həddinin aşılması halları məlum deyil. Buna baxmayaraq doza həddinin aşılması baş verərsə müalicə simptomatik aparılmalıdır və su-elektrolit balansının bərpasına yönəlməlidir.

Peroral antikoaqulyantlar

Kumarin antikoaqulyantları (məs., varfarin və asenokumarol) ilə protrombin zamanının artması qeyd olunur. Buna görə, kumarin antikoaqulyantları qəbul edən pasiyentlərdə qlükozaminlə müalicənin başlanmasına və sonuna diqqət yetirmək lazımdır.

Tetratsiklinlər

Qlükozaminlə parallel müalicə tetratsiklinin udulmasını və qan zərdabında konsentrasiyasını artıra bilər, amma bu qarşılıqlı təsirin kliniki əhəmiyyətinin ehtimalı azdır.

Qlükozaminlə potensial dərman qarşılıqlı təsiri haqqında məlumatların məhdud olmasına görə yanaşı qəbul olunan dərman vasitələrinin terpevtik effektinin və ya plazmada konsentrasiyanın dəyişməsi barədə bilmək lazımdır.

Digər müalicə metodları tələb edən başqa oynaq xəstəliklərini inkar etmək üçün həkimlə məsləhətləşmət lazımdır.

Qlükozaya qarşı tolerantlığı pozulmuş pasiyentlərdə qlükozanın qanda səviyyəsinin monitorinqi vacibdir və ehtiyac olarsa müalicəyə başlamazdan əvvəl və periodik olaraq müalicə dövründə insulinə tələbatı təyin etmək məsləhət görülür.

Ürək damar xəstəliklərinə risk faktoru olan pasiyentlərdə qanda lipidlərin səviyyəsini kontrol etmək zəruridir, belə ki, hiperxolesterinemiya bəzi hallarda qlükozamin qəbul etmiş xəstələrdə olur.

Qlükozaminin yeridilməsindən sonra astma simptomlarının kəskinləşməsi barədə məlumat daxil olmuşdur (simptomlar qlükozaminin yeridilməsinin dayandırılmasından dərhal sonra itmişdir). Astmadan əziyyət çəkən pasiyentlər simptomların pisləşməsi ehtimalı barəsində bilməlidirlər.

Qaraciyər və ya böyrək çatışmazlığı ilə xəstələrdətədqiqatlar aparılmamışdır. Məhsulun toksikoloji və farmakoloji profili onun yuxarıda qeyd olunan pasiyentlərdə istifadəsini məhdudlaşdırmır. Bununla belə, kəskin böyrək və ya qaraciyər çatışmazlığı olan pasiyentlər preparatı həkim nəzarəti altında qəbul etməlidirlər.

Dərman vasitəsinin hamiləlik və laktasiya dövründə olan qadınlarda istifadəsinin effektivliyi və təhlükəsizliyi barədə yetərincə məlumatın olmaması ilə əlaqədar bu dövrdə preparatın qəbulu əks-göstərişdir. Fertilliklə problemi olan və xüsusi müayinələr keçən qadınlarda dərman vasitəsinin qəbulu dayandırılmalıdır.

Avtomobil idarə etmək və mexanizmlərlə işləmək qabiliyyətinə təsirinə aid tədqiqatlar aparılmamışdır. Əgər baş ağrısı, yuxululuq, yorğunluq, başgicəllənmə və ya görmənin pozulması müşahidə olunarsa avtomobil idarə etmək və mexanizmlərlə işləmək məsləhət görülmür.

Qaraciyər və ya böyrək funksiyalarının pozulmaları

Qaraciyər və (və ya) böyrək funksiyalarının pozulmaları olan pasiyentlərdə istifadəsi müvafiq tədqiqatların olmamasına görə məsləhət görülmür.

Preparatın aşkar qaraciyər və (və ya) böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə istifadəsi zamanı həkim nəzarəti vacibdir.

Bəzi köməkçi maddələr barəsində vacib məlumat

Bu dərman vasitəsi sutkalıq dozada 151 mq natrium saxlayır. Bu nəzarət olunan natrium pəhrizli böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə diqqətə alınmalıdır.

Dona paketlərinin tərkibində sorbit var. Buna görə əgər həkim bəzi şəkərlərin keçirilməzliyi diaqnozu qoymuşdursa bu dərman vasitəsini qəbul etməzdən əvvəl onunla məsləhətləşmək lazımdır.

Tərkibində aspartam (fenilalaninin mənbəyi) olduğuna görə fenilketonuriyalı xəstələrə əks-göstərişdir.

Peroral qəbulda qlükozaminin sutkalıq dozası 1500 mq dır.

Həkim başqa təlimat verməyibsə bir paketi bir stəkan suda həll etmək məsləhət görülür.

Qlükozamin kəskin ağrı simptomlarının müalicəsi üçün nəzərdə tutulmayıb.

Simptomların yüngülləşməsi (xüsusən ağrının yüngülləşməsi) ancaq bir neçə həftədən sonra bəzən isə daha sonra baş verə bilər. Əgər 2-3 ay qəbuldan sonra simptomlarda heç bir yüngülləşmə baş verməsə qlükozaminlə müalicəni davam etmək məsələsinə yenidən baxılmalıdır.

Uşaqlar və yeniyetmələrdə istifadə

Təhlükəsizliyi və effektivliyi barəsində məlumatların olmaması ilə əlaqədar uşaqlarda və 18 yaşınadək yeniyetmələrdə istifadəsi məsləhət görülmür.

Yaşlı şəxslərdə istifadəsi

Heç bir konkret farmakokinetik tədqiqat aparılmamışdır,amma klinik təcrübəyə əsasən yaşlı şəxslərdə istifadəsi zamanı dozanın korreksiyasına ehtiyac olmur. Qaraciyər və (və ya ) böyrək funksiyalarının pozulmaları olan pasiyentlər

Müvafiq tədqiqatların olmaması ilə əlaqədar qaraciyər və (və ya ) böyrək funksiyalarının pozulmaları olan pasiyentlərdə istifadəsi məsləhət görülmür.

(bax” ehtiyyat tədbirləri”

Bütün digər preparatlar kimi Dona da arzuolunmaz təsir göstərə bilər, amma bu bütün insanlarda rast gəlinmir.

Aşağıdakı arzuolunmaz təsirlər müşahidə olunmuşdur

Adi (100 də 1 dən çox amma 10 da 1 dən az hallarda) başağrıları, yuxululuq, diareya, qəbizlik, ürəkbulanma, meteorizm, diskomfort və qarında ağrılar, dispepsiya.

Nadir (1000 də 1 dən çox,100 də 1 dən az hallarda) eritema, qaşınma, dəridə səpkilər müşahidə oluna bilər.

Allergik reaksiyalar, görmənin pozulması, saçların tökülməsi, bronxial astma, qanda qlükozanın yüksək səviyyəsi.

Əgər bu yan təsirlərdən hər hansı biri pisləşərsə və ya bu təlimat vərəqəsində qeyd edilməyən hər hansı digər yan təsir müşahidə olunarsa bu haqda həkimə məlumat verin.

3950 mq (1500 mq qlükozamin sulfat) üç qat materiallı, kağız və polietilendən hazırlanmış, dörd tərəfdən termiki üsulla qaynaq edilmiş paketdə. Polietilen qat bilavasitə paketin möhtəviyyatı ilə təmasda olur.20 və ya 30 paket təlimat vərəqəsi ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılmış.

3 il.Qutuda göstərilən yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etməyin.

25°C dən yüksək olmayan temperaturda saxlanmalı

Uşaqlar üçün əlçatmaz yerdə saxlanmalı.

Resept əsasında buraxılır

“ROTTAFARM Ltd”, Damastaun İndastrial

Park, Malxaddart. Dublin 15. İrlandiya.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: