Ailə həkiminin iş təcrübəsində xroniki pankreatitlər.

Xroniki pankreatitin klinikası vә diaqnostikası.

Klinik әlamәtlәrә aşağıdakılar daxildir:

 1. Epiqastral nahiyәdә vә sol qabırğaaltı sahәdә ağrı
 2. Müxtәlif dispeptik әlamәtlәr
 3. Pankreatogen ishal
 4. Arıqlama
 5. Iştahsızlıq
 6. Ağızsuyu
 7. Gәyirmә
 8. Öyümә
 9. Qusma
 10. Ishal
 11. Qәbizlik

Qarının yuxarı mәrtәbәsindә ağrılar öncә zәif olur vә getdikcә artır. Qarında olan ağrılar belә vurur (irradiasiya edir). Yemәkdәn sonra ağrılar daha da kәskinlәşir. Ürәkbulanma, Qusma Qusmadan sonra sakitlәşmә qeyd olunmur. Bәzәn qarında gәrginlik qeyd olunur vә ya qarının şışmәsi qeyd olunur. Hәrarәtin yüksәlmәsi vә qaşınma Bәzәn yuxuculluq, zәiflik vә baş ağrıları da qeyd edilir.

Xroniki pankreatitin aşağıdakı әlamәtlәri qeyd olunur:

Qarının yuxarı mәrtәbәsindә ağrılar. Xroniki pankreatitin tәhlükәli olmasını şәrtlәndirәn amillәrdәn biri ağrıların heç dә hәmişә olmamasıdır. Yalnız bәzi xәstәlәrdә ağrılar qeyd edilir. Ağrının olmaması mәdәaltı vәzinin çapıqlaşması prosesinin gizli getmәsi vә ağırlaşmasına sәbәb olur. Ağrıların olması xәstәni hәkimә müraciәt etmәyә mәcbur edir vә zamanında tәdbirlәr görülür.

Hәzmin pozulması. Mәdәaltı vәzi şirәlәrinin ifrazının azalması qәbul edilәn qidanın hәzmini pozur. Belә halda nәcisin tam formalaşmaması, yağlı vә iyili olması, qarında köp kimi әlavә әlamәtlәr törәnir.

 • Sәbәbsiz olaraq bәdәn çәkinin itirilmәsi
 • Yağlı vә iyili nәcis

Müayinә planı

Hәkiminiz sizә aşağıdakı müayinәlәri tәklif edә bilәr:

 • Qanın ümumi analizı
 • Qanın biokimyәvi analizi (xüsusilә dә pankreatik amilaza) – Sidikdә amilaza
 • Nәcisin müayinәsi
 • Ultrasәs müayinәsi
 • Kompüter Tomoqrafiyası
 • Maqnit Rezonans Tomoqrafiyası

Fiziki muayinә; diagnostik vә spesifik bir fiziki muayinә göstәricisi yoxdur. Xroniki alkoqolizm göstәricilәri ola bilәr.

Laboratoriya; kronik pankreatit de laboratuar bulguları sıklıkla normaldir. Akut atak sırasında lokositoz görülebilir. Emilim bozukluğuna bağlı makrositik anemi, amilaz ve lipaz değerlerinde minimal artış görülebilir. Serum amilaz ve lipaz konsantrasyonlarının herhangi bir prognostik önemi yoktur.

Rentgenoloji baxış; direkt batın grafisinde L2-L3 düzeyinde pankreatik kalsifikasyonların görülmesi (%30-40) kronik pankreatit için diagnostiktir. Bu nedenle kronik pankreatit düşünülen hastada ilk istenmesi gereken tetkik direkt batın grafisidir.

USM; %70 sensitivite ve %90 spesifitesi vardır. Pseudokist, ana pankreatik kanal dilatasyonu, pankreasta ekojen odaklar görülebilir.

CT; kronik pankreatit vakalarında yapısal değişiklikleri gösterir. Kronik pankreatit ve pankreas Ca ayrımında faydalıdır.

ERCP; ERCP kronik pankreatitde en sensitif görüntüleme yöntemidir. ‘göller zinciri’ görünümü karakteristiktir. Histolojik örnekleme için ve pankreatik duktusların değerlendirilmesinde gold standarttır. Doğruluk oranı en yüksek tanı yöntemlerinden olmasına rağmen invaziv olması nedeni ile daha çok tedavi amaçlı kullanılır.

MRCP; pankreas kanalının görüntülenmesinde oldukça değerlidir. Son yıllarda ERCP’nin yerini almıştır.

Xroniki pankreatit: müalicə və profilaktikası

Xroniki pankreatit. Müalicə cərrahi texnika və narkotik: üsulları müxtəlif ilə səciyyələnir. Bu nəticələrinin yaxşılaşdırılması və ölüm sayının azaldılması, ağırlaşmalar riskini azaldır. Xəstə uzun müddətli müalicə üçün hazır olmalıdır, həkim inam tələb edir.

İrinli ağırlaşmaları və kistler – pankreatit tez-tez ağırlaşmalar inkişafı ilə müşayiət olunur. Onların qarşısını almaq üçün, bu, vaxt bir həkim görmək vacibdir hətta ilk əlamətləri və ağrı. Mən soyuq şoran ilə pankreatit, bağırsaq kateterin endoskopik quruluşda və yuma ilə keçirilir kompleks müalicə tədbirləri tamamlamaq üçün təklif edir. Bu iltihab inkişaf qarşısını alır.

Bu səmərəli, aşağı təsir, əlverişli yoldur. Bu hər hansı bir cərrahi xəstəxanada oynaya bilər, heç bir bahalı dərman və ya xüsusi avadanlıq ehtiyac yoxdur. Application texnika ölüm və ənənəvi əməliyyatları ilə müqayisədə bir neçə dəfə fəsadların hallarının azaldılması üçün kömək edir.

Bir qayda olaraq, spazmolitik narkotik istifadə – ağrı aradan qaldırılması üçün – Nospanum , Baralgin, platifillin ilə birlikdə papaverin.

Pankreatit üçün pəhriz.

 • Kiçik hissələrlə bişirilmiş yemək – 4-6 dəfə bir gün.
 • Qeyri-karbonatlı mineral su içmək.
 • Bu spasms gətirib çıxarır, çünki Food, çox soyuq və ya çox isti olmamalıdır.
 • Bu çox pis həzm və acidic meyvə (portağal, limon), çünki kələm alınmadı.
 • Xroniki pankreatitin kəskinləşməsi ciddi spirt, yağlı, ədviyyatlı, konserv qidalar, eləcə də güclü zəngin bulyon əks və hisə verilmiş zamanı.
 • xəstəlik
 • alkoqolizm
 • müalicə
 • qidalanma

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: