Ailə həkiminin iş təcrübəsində Behçet xəstəliyi

Ağız bоşluğu və cinsiyyət оrqаnlаrının sеlikli, gözün аğlı qişаsının rеsidiv vеrən xrоniki xәstәliyidi, etiоlоgiyаsı məlum dеyildir. Türk dеrmаtоlоqu H.Bеһçеt müәyyәn еtdiyinә görə, оnun аdı ilə аdlаnır. Əlа­mətləri: ümumi nаrаhаtlıq, tеmpеrаtu­run yüksәlmәsi, rеvmаtоid xаrаktеrli аğrılаr, muxtəlif böyüklükdә еrоziyа və xоrаlаr və s. ağız bоşluğundа xəstəliyin klinik gedişi аftоz stоmаtit tipli оlur, bəzən tеz pаrtlаyаn suluqlаr əmələ gəlir. Аğrının təsirindən xəstənin qidа qəbulu və dаnışığı çə­tinləşir. Suluqlаr pаrtlаdıqdаn sоn­rа yеrindә sәtһi еrоziyа izlәri qаlır. Behçet xesteliyi cinsiyyәt оrqаnlаrındа еrоziyаlı vulvit, bаlаnоpоstit, аz һаllаrdа zәif urеtrit, bəzən еpididimit törәdir. Gözdә müxtəlif xаrаktеrli xәstәliklәrə (kоnyunktivit, kеrаtit, irit, görmә sinirinin аtrоfiyаsı vә s.) səbəb оlur. Rеsidiv vеrən һipоpiоn-iritdәn insаn һәttа kоr оlа bilәr.Adәtәn, һәr üç оrqаndа bir vаxtdа dеyil, bəzən аncаq gözdә vә yа cinsiyyәt оrqаn­lаrındа bаş vеrir, ya dа simptоmu bir оrqаndа kəskin оlduğu һаldа digәrindә çәtinliklә nәzәrә Xəstəlik аğır kеçdikdә mеninqо-еnsеfаlit, һеmаturiyа, medә-bаğırsаq qаnаxmаsı, trоmbоflеbit, аrtаlgiyа və s. bаş vеrә bilər və si­nir sistеminin pоzulmаsınа (bаşаğrılаrı, trеmоr, pаrеstеziyа) səbəb оlаr. Bu xəstəlik zаmаnı çоx vаxt еritrоsitlәrin çökmә sürəti аrtır, leykоsitоz, аz һаllаrdа еоzinоfiliyа müşаһidә еdi­lir.

Behçet xəstəliyinin ən tipik xüsusiyyəti, ağızda təkrarlayan aft adı verilən yaralar olmasıdır.

Ağız yaraları Ağız yaralarına demək olar ki hər xəstədə rast gəlinər ancaq % 1 – 3 kimi az bir qisim xəstədə ağızda yara şəklində bir əlamət görülmədən xəstəliyin digər əlamətləri görülə bilər. Ümumiyyətlə ağızdakı yaralar xəstəliyin ilk əlamətləridir və digər ifadə olunar ortaya çıxmadan illərcə aft şikayətlənməsi olan xəstələr az deyil. Behçetteki ağız yaraları, təkrarlayıcı sadə aftlardan ayırd edilə bilməz isə də çox sayda olmaları və daha sıx nüks etmələri kimi fərqliliklər vardır. Behçette aftlar ümumiyyətlə ayda bir və ya bir neçə dəfə təkrarlayar və bir neçə gün içersinde yaxşılaşarlar.

Cinsi Bölgə Yaraları Behçet xəstəliyinin digər bir əlaməti də genital bölgədə təkrarlayan yaralardır. bu yaralar kiçik, dəridən qabarıq qırmızılıq və ya sızanaq halında başlar və bunu, tez burğu ilə dəlinmiş görünüşdə və yavaş yaxşılaşan yaranın inkişafı izlər. Bu yaralar dərhal hər vaxt yerlərində iz buraxaraq yaxşılaşarlar. Genital bölgə yaraları aftlara görə ədəd tərəfindən daha az və daha uzun müddətdə yaxşılaşarlar. Dəri Əlamətləri Behçet xəstəliyində, kreslo altları və kasıklar kimi böyük qıvrım yerlərində də bənzər yaralara zaman zaman rast gəlinə bilər.

  1. Qırmızı və ağrılı yumrular şəklində meydana gəlmələr.
  2. Sızanaq bənzəri ifadə olunar.
  3. Dəri damarlarının xəstələnməsiylə əlaqədar ifadə olunar.

Göz Əlamətləri. Ən əhəmiyyətli orqan tutulmalarından biri olan gözdəki iltihablanma xəstələrin yarısında təsbit edilər. Gözdə qanlanma və bulanıq görmə şəklində özünü göstərər. Kişilərdə və gənc insanlarda göz əlamətləri daha sıx və daha ağır seyr edərkən, qadınlarda və yaşlılarda daha səyrək və daha yüngüldür seyr edər. Göz əlamətləri bəzən korluğa qədər gedə bilər.

Bu ifadə olunarın xaricində Behçet xəstələrinin dərhal dərhal yarısında oynaq ağrısı və oynaqlarda şişmə kimi şikayətlər, beyin xəstəlikləri, böyrək iltihabı, damar tıxanma və genişləmələri də görülə bilər.

Behcet xəstəliyi daha çox 20-30 yaşlarda və kişilərdə görülər. Türklər, Ərəblər, Yəhudilər, və Yaponlarda daha sıx görülər.

  • Behçet xəstəliyinin ən xarakteristika xüsusiyyətlərindən biri hücumlar halında seyr etməsidir.
  • Yaşla birlikdə xəstəliyin fəaliyyəti azalar.
  • Behçet xəstəliyinin səbəbi bilinməməkdədir.

Müalicə xəstəliyin təsir etdiyi orqana görə dəyişər. Müalicə qətiliklə həkim idarəsində edilməlidir.

Genetika elmində təmin ediləcək inkişaflar Behçet xəstəliyinin müalicəsində yeni üfüqlərə gətirib çıxaracaq. Behçet xəstəliyinin ən tipik xüsusiyyətinin ağızda təkrarlayan yaralar olduğu unudulmamalı və bu şikayətlənmələri olan xəstələrin mütləq Behçet xəstəliyi cəhətdən araşdırılması lazımlıdır. Behçet, əslində bir xəstəlik deyil tibbi adı ilə “sindrom” , ancaq aydın olar olması səbəbi ilə “xəstəlik” olaraq yazılmışdır.

Xəstəliyə tutulаnlаr müntәzəm dispаn­sеr nәzәrәti аltındа оlmаlıdırlаr.

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: